5 گل برتر مرحله گروهی جام کنفدراسیون ها 2017

مرحله گروهی از جام کنفدراسیون ها به پایان رسید و 4 تیم پرتغال و آلمان و شیلی و مکزیک به مرحله بعد صعود کردند ......

مرحله گروهی از جام کنفدراسیون ها به پایان رسید و 4 تیم پرتغال و آلمان و شیلی و مکزیک به مرحله بعد صعود کردند.