5 گل برتر هفته هفتم بوندسلیگا (گوتزه، روبیک، آلکاسر و ... )

در این ویدیو مروری داریم بر 5 گل برتر به ثمر رسیده در مسابقات هفته هفتم بوندسلیگا ......

در این ویدیو مروری داریم بر 5 گل برتر به ثمر رسیده در مسابقات هفته هفتم بوندسلیگا.