50 گل برتر تابستان ۲۰۱۹/ ویدیو

فوتبال در تابستان تعطیل نبود و گل‌های زیبایی در مسابقات دوستانه به ثمر رسید....

ویدیویی مشاهده کنید از ۵۰ گل برتر دنیای فوتبال که در تابستان به ثمر رسیده است.