9 بازیکن استقلال تحت قرارداد یک ایجنت سرشناس

علی خطیر دیروز در نشست خبری خود مدعی شد که تعداد زیادی از بازیکنان استقلال با یک ایجن مشهور همکاری می‌کنند و این امر کار رای برای مدیران استقلال دشوار کرده است....

علی خطیر دیروز در نشست خبری خود مدعی شد که تعداد زیادی از بازیکنان استقلال با یک ایجن مشهور همکاری می‌کنند و این امر کار رای برای مدیران استقلال دشوار کرده است.

کریمی. شجاعیان. تبریزی، غلامی، غفوری، یزدانی، حسینی، زکی پور و رضاوند نه بازیکن استقلال هستند که با یک ایجنت کار می کنند. 
به گزارش مدال، دیروز خطیر مسایلی را در این باره مطرح کرد و عنوان داشت این موضوع بل اتفاقاتی همراه بوده و حتی شکل گرفتن باند سینا را مثال زد آن هم در حالی که چشمی، شجاعیان، رحمتی و اسماعیلی وجود چنین باندی را منکر شده اند و جالب اینکه ایجنت چشمی با شجاعیان و اسماعیلی فرق دارد و رحمتی هم اصلا ایجنت ندارد.

ببینید:
افشاگری خطیر درباره ایجنت مشهور باشگاه استقلال/ ویدیو