98 منهای 90

شبکه سه نه تنها با فردوسی‌پور خداحافظی کرد بلکه به نظر می‌رسد از برند 90 هم صرفنظر کرده است....

شبکه سه نه تنها با فردوسی‌پور خداحافظی کرد بلکه به نظر می‌رسد از برند 90 هم صرفنظر کرده است.

به گزارش مدال،سازندگی نوشت:امروز دوشنبه است اما هواداران فوتبال مثل همیشه منتظر برنامه 90 نخواهند بود،چرا که نه تنها عادل فردوسی پور را از این برنامه پرمخاطب کنار گذاشته اند بلکه شبکه 3 ظاهرا با برند 90 هم خداحافظی کرده است و آنها قصد ندارند که این برنامه را با مجری دیگری روی آنتن ببرند.روزنامه سازندگی در پرونده ای به این ماجرا ورود کرده است  و درباره سرانجام برنامه 90 گزارش های ویژه ای را منتشر کرده است.اینکه 90 چه می شود؟،عادل فردوسی پور بعد از 90 چه کار می کند و آیا برنامه جدیدی که با نام فوتبال برتر ساخته شده همان نقش برنامه 90 را بازی می کند یا نه؟

98 منهای 90