AFC تولد سردار آزمون را تبریک گفت

امروز 1 ژانویه و 23 دی ماه است و سردار آزمون در این روز 23 ساله شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا، AFC، در پستی این ......

امروز 1 ژانویه و 23 دی ماه است و سردار آزمون در این روز 23 ساله شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا، AFC، در پستی اینستاگرامی تولد سردار را تبریک گفت و او را یکی از استعداد های برتر فوتبال آسیا معرفی کرد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال