ITC مدافع پرسپولیس صادر شد

مجوز بازی محمد نادری مدافع جدید پرسپولیس صادر شد....

مجوز بازی محمد نادری مدافع جدید پرسپولیس صادر شد.

به گزارش مدال، ITC محمد نادری صبح امروز از طریق سیستم TMS دریافت شد. به این ترتیب این بازیکن که از بلژیک بازگشت، کارت بازی خود را دریافت خواهد کرد تا سرخپوشان را در مسابقات همراهی کند.
همچنین درخواست ITC برای ماریو بودیمیر پس از صدور مجوز پزشکی او با ارسال تصویر مدارک از جمله قرارداد وی، درخواست شد که باشگاه در انتظار دریافت پاسخ آن از کرواسی از طریق سیستم TMS است.