PES2019؛ گل‌های گالیاردینی و مارتینس در ICC 2018

در این ویدیو نگاهی داریم به بازسازی گلهای گالیاردینی و مارتینس بازیکنان تیم اینتر در مسابقات جام بینالمللی قهرمانان 2018 در جدیدترین نسخه از بازی هیجانانگیز PES ......

در این ویدیو نگاهی داریم به بازسازی گل‌های گالیاردینی و مارتینس بازیکنان تیم اینتر در مسابقات جام بین‌المللی قهرمانان 2018 در جدیدترین نسخه از بازی هیجان‌انگیز PES.

تگ ها


گیم فوتبال