امیر علی‌اکبری

۰ مساوی ــــــ ۱ باخت ــــــ ۹ برد
Ali Akbari

بازی‌ها

امیر علی‌اکبری

amirali akbari
winner's medallion

ACB 89 - Abdul-Aziz vs. Bagov

دسیژن

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

۵ دقیقه (۳ راند)

Daniel Omielanczuk

دنیل امیلانچوک

امیر علی‌اکبری

amirali akbari
winner's medallion

ACB 83 - Borisov vs. Kerimov

ناک اوت

۴ فروردین ۱۳۹۷

۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه (۱ راند)

Denis Smoldarev

دنیس سمولداروف

امیر علی‌اکبری

amirali akbari
winner's medallion

Rizin Fighting World Grand Prix 2017 - Bantamweight Tournament: 1st Round

ناک اوت

۸ مرداد ۱۳۹۶

۱ دقیقه و ۳۹ ثانیه (۱ راند)

Tyler King

تایلر کینگ

امیر علی‌اکبری

amirali akbari
winner's medallion

Rizin 5 - Rizin 2017 in Yokohama: Sakura

ناک اوت

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه (۱ راند)

Geronimo dos Santos

جرونیمو دوسانتوس

امیر علی‌اکبری

amirali akbari

Rizin 4 - Rizin Fighting World Grand Prix 2016: Final Round

ناک اوت

۱۱ دی ۱۳۹۵

۲ دقیقه و ۳ ثانیه (۱ راند)

Mirko Filipovic
winner's medallion

میرکو فیلیپوویچ