انیمیشن؛ ناک اوت بی‍‌رحمانه فدور امیلیانکو برابر بادر

انیمیشنی جذاب از جدیدترین مبارزه مهم سازمان بلاتور....

رایان بادر موفق شد در 35 ثانیه فدور امیلیانکو را ناک اوت کند. همین مساله سوژه این انیمیشن از فواد بوده است.