انیمیشن؛ پیکتوگرام‌ها بی‌خیال جان جونز نمی‌شوند!

تست دوپینگ قهرمان یو اف سی باز هم مثبت شد....

 قبل از مبارزه دوم با گوستافسن تست دوپینگ جان جونز مثبت شده بود و به همین دلیل ایالت نوادا به او اجازه مبارزه را نداد. دانا وایت مبارزه را به کالیفرنیا منتقل کرد و جونز موفق شد گوستافسن را شکست دهد. حالا در تست دوپینگ جان جونز باز هم چند پیکتوگرام (یک هزارم گرم) مواد ممنوعه پیدا شده است. هر چند که یو اف سی اعلام کرد که چونز را مجارات نمی‌کند و این مواد از تست مثبت چند سال قبل در بدن او باقی مانده است.