بلاتور 214؛ منتخب مبارزات برتر

دور جدید بلاتور پر از مبارزات دیدنی بود....

در مهمترین مبارزات دور جدید بلاتور بادر موفق شد امیلیانکو را در 35 ثانیه ناک اوت کند. خلاصه‌ای از لحظات برتر مبارزات این دور را ببینیم.