بلاتور 214، ناک اوت دیدنی پیکو بدست مورالس

برد هنری کورالس در رویداد جدید بلاتور....

هنری کورالس موفق شد در رویداد 214 بلاتور آرون پیکو را ناک اوت کند.