بهترین بازگشت های تاریخ MMA (2)

گاهی اوقات در یک مبارزه پیش آمده است که شکست یک مبارز قطعی بوده اما او توانسته است در عین ناباوری مبارزه را به سود خود تمام کند ......

گاهی اوقات در یک مبارزه پیش آمده است که شکست یک مبارز قطعی بوده اما او توانسته است در عین ناباوری مبارزه را به سود خود تمام کند. قسمت دوم این ویدیو جذاب را ببینید.