بوکس؛ دراماتیک‌ترین راندهای آخر در تاریخ (1)

گلچینی از محمد علی، گلووکین و ......

اولین قسمت از مجموعه دو قسمتی برترین راندهای آخر تاریخ مبارزات بوکس.