بوکس؛ لحظات برتر تاریخ مبارزات مایک تایسون

منتخبی دیدنی از مبارزات برتر مایک تایسون....

بوکسور قدرتمند آمریکایی همه رقبا را از پیش رو بر می داشت. مروری بر بهترین مبارزات او داشته باشیم.