بوکس؛ ناک اوت فوق العاده دیویس برابر روییز

جروونتا دیویس در مهمترین مبارزه روز گذشته‌ی بوکس هوگو روییز را ناک اوت کرد....

جروونتا دیویس در مهمترین مبارزه روز گذشته‌ی بوکس هوگو روییز را ناک اوت کرد.