تمام مبارزات علی اکبری(1)؛ برد برابر هیونگ چول لی (2015)

۲ ماه پیش
مدال از ماه گذشته به عنوان حامی اصلی امیر علی اکبری، مبارز محبوب ایران در ورزش ام.ام.ای اعلام شد. از این پس هر هفته نسخه کامل سه مبارزه علی اکبری در ام.ام.ای منتشر خواهد شد. اولین مبارزه علی اکبری در سال 2015 در ای.کی.ای تایلند برابر هیونگ چول لی بود که در 10ثانیه علی اکبری کارش را تموم کرد

تگ ها

امیر علی اکبری رزمی هنرهای رزمی ترکیبی
۱۹٬۳۳۰