تمرینات نفسگیر امیرعلی اکبری

به گزارش مدال، فایتر سرشناس کشورمان این روزها تمرینات فشرده و طاقت فرسایی را پشت سر می گذارد ......

به گزارش مدال، فایتر سرشناس کشورمان این روزها تمرینات فشرده و طاقت فرسایی را پشت سر می گذارد.