موی تای؛ سه ناک اوت برتر مبارزات جهانی

زیباترین بردها در نبردهای موی تای...

سه ناک اوت برتر دور اخیر مسابقات جهانی موی تای که در تایلند برگزار شد را در این ویدئو ببینید.