وان چمپیونشیپ؛ قدرتنمایی نانگ او در ام ام ای

قهرمان سابق موی تای فاصله‌ی چندانی تا کمربند قهرمانی ام ام ای ندارد....

نانگ او که پنج بار قهرمان مسابقات جهانی موی تای شده، حالا در ام ام ای به قدرتنمایی خود ادامه می‌دهد.