ویتاکر - گاستلوم: مبارزه‌ای برای بهترین بودن/ ویدیو

مبارزه ویتاکر و گاستلوم، مبارزه اصلی رویداد یو اف سی 234...

رابرت ویتاکر با رکورد مبارزاتی 20 پیروزی و 4 شکست در مقابل کلوین گاستلوم با رکورد مبارزاتی 15 پیروزی، 3 شکست و 1 بدون نتیجه قرار خواهد گرفت.