پیام حسین کلانی برای خواهران منصوریان

حسین کلانی بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس قهرمانی الهه منصوریان بانوی ووشو کار کشورمان را تبریک گفته است ......

حسین کلانی بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس قهرمانی الهه منصوریان بانوی ووشو کار کشورمان را تبریک گفته است.