یو‌اف‌سی فایت نایت؛ بازگشت و برد اولیویرا پس از مصدومیت چشم

تیمور انگشتش را در چشم اولیویرا کرد، اما دقایقی بعد ناک اوت شد....

در یکی از دیدنی ترین مبارزات یو اف سی فایت نایت برزیل چارلز اولیویرا پس از اینکه رقیبش، تیمور انگشت در چشمش کرد، موفق شد به بازی برگردد و به طرزی دیدنی او را ناک اوت کند.