یو‌اف‌سی فایت نایت؛ تمام ناک‌اوت‌های مبارزات اصلی

آلدو، مورائس، اولیویرا، مایا و .......

لحظات برد مبارزان در تمامی دیدارهای اصلی رویداد فایت نایت برزیل را در این ویدئو ببینید.