یو‌اف‌سی گیم؛ مبارزه حبیب - سهودو

مبارزه دو قهرمان در نسخه جدید بازی یو اف سی....

حبیب و سهودو از بهترین مبارزان یو اف سی هستند و دیدن مبارزه آن‌ها در نسخه آخر بازی یو اف سی بسیار جذاب خواهد بود.