یو اف سی 211: فرنکی ادگارد – یر رودریگز

در یکی دیگر از سری مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 211، مبارز جوان و آینده دار مکزیکی به مصاف مرد کهنه کار و آمریکایی رفت ......

در یکی دیگر از سری مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 211، مبارز جوان و آینده دار مکزیکی به مصاف مرد کهنه کار و آمریکایی رفت. رودریگز امسال 25 سالگی خود را جشن می گیرد و یکی از پدیده های جدید یو اف سی محسوب می شود. فرنکی ادگارد که کشتی گیر زبردستی است در راند اول مبارزه رودریگز را غافلگیر کرد و با خاک کردن او مبارزه را تا حدی تمام کرد. ضربه های سنگین ادگارد باعث شد که چشم چپ رودریگز کاملا بسته شود و او را برای ادامه مبارزه دچار مشکل کند. در راند دوم و در حالی که چشم رودریگز در وضعیت وخیمی قرار داشت، ادگارد با خاک کردن دوباره او و زدن مشت های سنگین باعث شد که دکتران اجازه ادامه مبارزه به رودریگز را ندهند تا فرنکی ادگارد 35 ساله با ناک اوت فنی پیروز این دیدار شود.