یو اف سی 211: پیش نمایش مبارزه بزرگ میوچیک-دوس سانتوس

استپی میوچیک و جونیور دوس سانتوس کمتر از یک هفته دیگر در مبارزه اصلی یو اف سی 211 در دسته سنگین وزن رودرروی هم قرار خواهند گرفت ......

استپی میوچیک و جونیور دوس سانتوس کمتر از یک هفته دیگر در مبارزه اصلی یو اف سی 211 در دسته سنگین وزن رودرروی هم قرار خواهند گرفت. پیش نمایش این جدال جذاب را از دست ندهید.