یک روز زندگی خصوصی امیر علی اکبری از نگاه دوربین مدال

۵ روز پیش

دوربین مدال یک روز با قهرمان ملی کشور، امیر علی اکبری همراه شده تا لحظات دیده نشده از زندگی خصوصی این مبارز MMA را به تصویر بکشد.

تگ ها

امیر علی اکبری ویدئو رزمی هنرهای رزمی ترکیبی
۱۸٬۹۵۹