11 تکنیک های برتر مسابقات «یو اف سی 211» در قاب اسلوموشن

مسابقه اصلی دور آخر مسابقات یو اف سی با پیروزی استپی میوچیک برابر جونیور دوس سانتوس همراه بود ......

مسابقه اصلی دور آخر مسابقات یو اف سی با پیروزی استپی میوچیک برابر جونیور دوس سانتوس همراه بود. در دیگر وزن ها هم تماشاگران شاهد مبارزاتی نفس گیر بودند. تکنیک های برتر این دور را در قاب اسلوموشن ببینیم.