ستاره روز

در ستایش از گواردیولا و جام‌های پرتعدادش؛ ذهن زیبا
۱۰ ماه پیش ۸٬۷۶۵

در ستایش از گواردیولا و جام‌های پرتعدادش؛ ذهن زیبا

طرفدار هر تیمی هستید، یک لحظه تصور کنید یکی از بازیکنان اسبقتان که فقط مدتی در تیم دوم باشگاه مربیگری کرده، هدایت تیم اصلی را به عهده بگیرد و اعلام کند نیازی به هیچکدام از اسطورهها و بازیکنان بزرگ ندارد ...