ویدیو روز

چگونه می‌توان به قلب شوریده گفت، هنگام جدایی و دل کندن است.../ ویدیو
۳ ماه پیش ۸٬۵۱۸

چگونه می‌توان به قلب شوریده گفت، هنگام جدایی و دل کندن است.../ ویدیو

فیلم آقای ۲۵ با موضوع زندگی مهرداد میناوند ملی پوش سابق ایران در ۸۰ دقیقه به زندگی پرفراز نشیب این فوتبالیست که سال گذشته بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داد میپردازد ...

تیز مستند آقای 25/ ویدیو
۳ ماه پیش ۸٬۱۷۰

تیز مستند آقای 25/ ویدیو

فیلم آقای ۲۵ با موضوع زندگی مهرداد میناوند ملی پوش سابق ایران در ۸۰ دقیقه به زندگی پرفراز نشیب این فوتبالیست که سال گذشته بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داد میپردازد ...