راهنمای پیش بینی ایران

ابهام در ترکیب پرسپولیس/ نعمتی و خطی یا رفیعی و لوزی؟
۵ روز پیش ۸٬۵۱۹

ابهام در ترکیب پرسپولیس/ نعمتی و خطی یا رفیعی و لوزی؟

حضور رفیعی در ترکیب پرسپولیس و بازی با آرایش لوزی در خط هافبک و یا به میدان رفتن نعمتی در خط هافبک بازی با 4 هافبک در عرض یکدیگر ابهام ترکیب پرسپولیس برای بازی امروز است ...