راهنمای پیش بینی رایگان لیگ قهرمانان اروپا

میلان – اینتر؛ ال ‌میلانو
۲ سال پیش ۹٬۳۷۶

میلان – اینتر؛ ال ‌میلانو

شاید جالب باشد که بدانید ورزشگاه سن سیرو تنها در مدت 15ماه و با تلاش 120کارگر که به صورت شبانهروزی مشغول بودند، ساخته شد؛ ورزشگاهی که از سال 1925 میزبان دیدارهای آث میلان بود و امشب باید یکی از مهمترین دیدارهای فصل را میزبانی کند ...

موناکو - مارسی؛ قدرت‌های سابق لوشامپیونه برمی‌خیزند؟
۲ سال پیش ۷٬۸۹۶

موناکو - مارسی؛ قدرت‌های سابق لوشامپیونه برمی‌خیزند؟

از زمانی که پاریسنژرمن به قدرت اصلی لوشامپیونه تبدیل شده موناکو و مارسی به عنوان دو تیم معمولی که برخی اوقات پایتختنشینان را دچار چالش میکنند شناخته شدهاند ...