فوتبال جهان

فابرگاس؛ شاید دوباره ببینمت ای لندن
۲ سال پیش ۷٬۸۳۱

فابرگاس؛ شاید دوباره ببینمت ای لندن

دست هایش را بالا گرفته، برهم می زند، طرفداران را سپاس گفته و طرفداران با تشویق ها و صدای گرمشان او را ستایش می کردند، رابطه عاشقانه بین او و جامه آبی پوشان، بین فابرگاس و طرفداران چلسی، چِکه شدن اشک ها بر روی چمن تا سکو ها، آن جا استمفوردبریج بود و یک صدایی دیگر آرام و آرام به گوش می رسید، پس فابرگاس دست هایش را بر گوش گرفت، تا از صدای (تو به پایان راه خواهی رسید) در امان باشد، صدایی که فقط گوش های او توان شنیدنش را داشت، گوش های فابرگاس ...