فوتبال جهان

لگانس – بارسلونا؛ مصیبتی به نام والورده
۶ ماه پیش ۶٬۸۸۱

لگانس – بارسلونا؛ مصیبتی به نام والورده

لیونل مسی و سوارز و گریزمان تا ساعاتی دیگر باید دروازه لگانس را به توپ ببندند، اما در واقعیت شاگردان والورده این فصل در خانه حریفان به شدت آسیبپذیر نشان میدهند و اگر ضربههای کاشته لیونل مسی نبود، بعید بود بارسا در چند دیدار گذشته با امتیاز از خانه رقبایش خارج میشد ...