پیشنهاد مدال

بازیکن بومی تراکتور تهدید به افشاگری کرد/ ویدیو
۲ ماه پیش ۱۱٬۹۳۵

بازیکن بومی تراکتور تهدید به افشاگری کرد/ ویدیو

نقی زاده، بازیکن بومی تیم تراکتورسازیتبریز تهدید کرد که نام فردی که باعث شده استبازیکنان بومی ازاین تیم فراری شوند را در آخر فصل فاش خواهد کرد و به آن فرد توصیه کرده که به خودش بیاید چون بازیکنانی که می تواستند در تراکتور باشند وبا غیرت بازی کنند از این تیم فراری هستند و این مسئله باعث شده اوضاع باشگاه مطلوب نباشد ...