پیشنهاد مدال

ورود بانوان آزاد
۶ ماه پیش ۱۸٬۵۷۷

ورود بانوان آزاد

در این قسمت از ورود بانوان آزاد، دختران مدالبا بیرون کردن آقایان از برنامهخودشان به نوعی ممنوعیت حضور بانوان در استادیوم را به چالش کشیدند و درادامه درمورد استقلال، پرسپولیس و تیم ملی با یکدیگر کل کل کردند ...

پشت پرده گزارش نکردن عادل فردوسی پور در جام ملتهای آسیا
۶ ماه پیش ۱۳٬۶۵۴

پشت پرده گزارش نکردن عادل فردوسی پور در جام ملتهای آسیا

عادل فردوسی پور تا به امروز هیچ یک از بازی های جام ملتهای آسیا را گزارش نکرده و همین موضوع شایعاتی را به همراه داشته تا جایی که بعد از برخی گمانه زنی ها در فضای مجازی حالا برخی رسانه ها مدعی شده اند که فردوسی پور با مدیران سیما اختلافاتی دارد و به همین دلیل هیچ دیداری را گزارش نکرده ...