پیشنهاد مدال

اظهارنظر فردوسی پور درباره احتمال بازگشت به گزارشگری
۲ ماه پیش ۱٬۹۸۸

اظهارنظر فردوسی پور درباره احتمال بازگشت به گزارشگری

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه،یکی از تیمهایی که در آن خبرنگاران و دستاندرکاران برنامههای ورزشی در آن عضویت دارند، رسانه ورزش است؛ تیمی با هدایت ادموند بزیک و کاپیتانی عادل فردوسیپور ...