پیشنهاد مدال

کارشناسی داوری ایران-عراق
۱ سال پیش ۱۲٬۶۵۳

کارشناسی داوری ایران-عراق

آقای رفعتی، رئیس دپارتمان داوران، صحنه های حساس بازی ایران و عراق را از جنبه ی داوری کارشناسی کرده اند که می توانید در این ویدیو مشاهده کنید ...

ورود بانوان آزاد
۱ سال پیش ۱۸٬۷۴۶

ورود بانوان آزاد

در این قسمت از ورود بانوان آزاد، دختران مدالبا بیرون کردن آقایان از برنامهخودشان به نوعی ممنوعیت حضور بانوان در استادیوم را به چالش کشیدند و درادامه درمورد استقلال، پرسپولیس و تیم ملی با یکدیگر کل کل کردند ...