پیشنهاد مدال

مشاجره لفظی کاسانو و همسر ایکاردی در تلویزیون
۱ سال پیش ۱۱٬۹۴۹

مشاجره لفظی کاسانو و همسر ایکاردی در تلویزیون

مائورو ایکاردی که به گفته باشگاه اینترمیلان از سفر به وین به بهانه مصدومیت کنار کشیده، هنوز قراردادش با اینتر را تمدید نکرده و هواداران، همسر او که مدیربرنامههایش هم هست را مقصر این اتفاق میدانند ...