اخبار فارسی فوتبال

ندانم کاری مشابه در پرسپولیس و استقلال
۱ سال پیش ۶٬۱۴۴

ندانم کاری مشابه در پرسپولیس و استقلال

دیروز درخبرها آمده بوددر حالی که بازیکنان استقلالبه زمین شماره دو آزادی مراجعه کرده بودندمتوجه شدند که تیمبادراندر حال تمرین است و رختکنها هم در اختیار آنهاست و در نهایت پس ازمعطلی بیش از حد بازیکنان، شفر تصمیم گرفت تمرین برگزار نشود! به گزارش خبرنگار مدال، استقلال در حالی اینگونه با بحران زمین تمرین مواجه می شود کهکمپ حجازی، مرغوبکار و ورزشگاه امام رضا را در اختیار دارد اما اینگونهزمین تمرین ندارد و آنقدر همه چیز کنترل ...