اخبار فارسی فوتبال

بازی دوستانه پرسپولیس و تیم ملی امید در قطر؟/شدنی نیست
۳ سال پیش ۳٬۹۱۶

بازی دوستانه پرسپولیس و تیم ملی امید در قطر؟/شدنی نیست

در شرایطی که با توجه به همزمانی حضور پرسپولیس و تیم ملی امید در قطر عدهای از احتمال بازی تدارکاتی میان این دو تیم در این کشور خبر داده بودند اما برگزاری این بازی به دلیل برنامه متراکم امیدها عملی نیست ...