مجله باشگاه های اروپا

شادی‌گل‌های ماندگار دنیای فوتبال؛ از مسلسل باتیستوتا تا دب پوگبا
۱ ماه پیش ۱۴٬۸۵۴

شادی‌گل‌های ماندگار دنیای فوتبال؛ از مسلسل باتیستوتا تا دب پوگبا

وقتی از جیمز جانسون (ژورنالیست) درباره شادی بعد از گل پرسیدند گفت تصور کنید جلوی هزاران تماشاگر گل بزنید و باعث شادی آنان شوید، قطعا حرکات جالب و حتی شاید مسخرهای انجام دهید! در طول تاریخ، گلزنی و البته خوشحالی پس از آن یکی از جذابترین مقولهها برای هواداران بوده است ...