هدف سولاری؛ برد در آخرین روزهای سال
۱ سال پیش ۵٬۲۰۲

هدف سولاری؛ برد در آخرین روزهای سال

سرمربی رئال مادرید گفت: امیدواریم دوباره جامجهانی باشگاهها را ببریم. به گزارش خبرنگار مدال، سولاری که این روزها گاهی تیمش به ...