امشب؛ خداحافظی اجباری عادل با نود/ وداع بعد از ۲۰ سال
۷ ماه پیش ۱۸٬۵۶۶

امشب؛ خداحافظی اجباری عادل با نود/ وداع بعد از ۲۰ سال

با این که رییس سازمان صدا و سیما عنوان داشته فردوسی پور در شبکه سیما سوم سیما می ماند، اما در ادامه تاکید کرده؛ "از وی در برنامه های دیگری استفاده خواهد شد". این بخش از حرف های وی اما در رسانه ها منعکس نشده است.