چه کسی مقصر مرگ پسر بچه‌ی ۸ ساله است؟
۱ سال پیش ۸٬۷۲۶

چه کسی مقصر مرگ پسر بچه‌ی ۸ ساله است؟

حادثه ناگواری که پس از بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در خروجی ورزشگاه آزادی رخ داد تامل برانگیز و تاسف‌بار است، موضوعی که ریشه در «امنیت ورزشگاه» دارد. سوال این است که آیا این‌بار مقصر یا مقصران احتمالی معرفی خواهند شد؟