عربشاهی:حالا می فهمیم برای قهرمان نشدن دوباره چه دست هایی در کار است
۱ سال پیش ۱۰٬۱۴۵

عربشاهی:حالا می فهمیم برای قهرمان نشدن دوباره چه دست هایی در کار است

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :با این کار خود رابطه پیشکسوتان با باشگاه پرسپولیس را مستحکم تر کردید.ما حالا می فهمیم که برای جلوگیری از تکرار قهرمانی های پرسپولیس چه دست هایی در کار است.