عربشاهی:حالا می فهمیم برای قهرمان نشدن دوباره چه دست هایی در کار است
۲ سال پیش ۱۰٬۵۲۷

عربشاهی:حالا می فهمیم برای قهرمان نشدن دوباره چه دست هایی در کار است

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :با این کار خود رابطه پیشکسوتان با باشگاه پرسپولیس را مستحکم تر کردید.ما حالا می فهمیم که برای جلوگیری از تکرار قهرمانی های پرسپولیس چه دست هایی در کار است.