دریافت اپلیکیشن مدال از لینک مستقیم

دریافت

دریافت اپلیکیشن مدال از لینک مستقیم

دریافت

مخاطب خاص/ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بخواند و بداند

18718 26 اردیبهشت 1397

مخاطب خاص/ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بخواند و بداند

همیشه جریمه. به بهانه های مختلف. با مبالغ بعضا سنگین. بدون هیچ طرح و برنامه ای برای جلوگیری از تکرار تخلفات تیم ها و مربیان و بازیکنان و تماشاگران. 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یکی از منابع درآمدزایی فدراسیون آست و گویی  بیشتر از منظر مالی برای خود فدراسیون اهمیت دارد تا کاربردی. هیچ طرح و ایده ای در احکام برای فرهنگ سازی و جلوگیری از تکرار ناهنجاری ها و تخلفات دیده نمی شود. می شود در کنار این همه جریمه و محرومیت گاهی تشویق هم کرد و حداقل پنج درصد درآمدها را هم که شده به تشویق ها اختصاص داد تا همه بدانند تاوان تخلف چیست و کار نیک و پسندیده نیز هم با اعلام رسانه ای همراه خواهد بود و هم پاداش و تشویق ها. کاری که فدراسیون کشتی با درایت رسول خادم کرده. مدال این خبر و اقدام جالب و تحسین برانگیز فدراسیون کشتی  را منتشر می کند به امید آنکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بداند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و الگوبرداری از کار خوب هم یعنی یک هنر و خلاقیت. 

آین هم ارای تشویقی کمیته انظباطي فدراسيون كشتي به شرح زیر است:

1-آقای یداله محبی تشویق نمادین با اعطاء 3 سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر.
2-آقای حسن یزدانی تشویق نمادین با اعطاء 2 سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر.
3- آقای محمدعلی گرایی تشویق نمادین با اعطاء یک سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر

نویسنده: نیما حسینی

کد خبر: 56625 منبع: اختصاصی مدال