دریافت اپلیکیشن مدال از لینک مستقیم

دریافت

دریافت اپلیکیشن مدال از لینک مستقیم

دریافت

راجا ناینگولان؛ از اردوگاه پناهجویان تا بام دنیا (دوبله)

در این ویدیو مروری داریم بر سیر اتفاقاتی که زندگی پر فراز و نشیب راجا ناینگولان بازیکن تیم اینتر را شکل داده ......

در این ویدیو مروری داریم بر سیر اتفاقاتی که زندگی پر فراز و نشیب راجا ناینگولان بازیکن تیم اینتر را شکل داده.